Zobrazit menu

Pythium oligandrum

Pythium oligandrum    

       Popisovaná řasovka, dříve Oomycota, Pythium oligandrum, je mikroorganizmus, dnes řazený do říše SAR (Stramenopily, Alveolata, Rhizaria)  kmen Stramenopila, produkující jako reprodukční orgány oospóry. Tyto jsou velmi odolné a v suchém stavu vydrží vitální celou řadu let. Ve vlhkém prostředí dochází k jejích aktivaci s produkcí celé řady enzymů, které napomáhají k rozkladu buněčných stěn nežádoucích plísní.

 Po aktivaci také začíná Pythium oligandrum vyhledávat svými vlákny (hyfami) vhodný živný substrát, kterým jsou jiné živé mikromycety - plísně. Při kontaktu s nimi penetruje svými vlákny do buněk hostitele a odčerpává z nich živiny včetně sterolů, které pak využívá pro svůj vlastní reprodukční proces. Jde tedy svým způsobem o jistý druh kanibalizmu. Zvláštní a pro využití tohoto mykoorganizmu k biologickým účelům je ten fenomén, že je schopen utilizovat pouze jiné houby. Podle typu prostředí pak po vyčerpání zdroje potravy (jiných plísní) Pythium. oligandrum buď  sporuluje a v klidové podobě čeká na dalšího hostitele, nebo hyne a z lokality mizí, protože není schopno využít jiný živý substrát.

Pythium oligandrum degraduje mezidruhovým parazitizmem narostlá mycelia na omítkách, pod omítkami a proniká i do zdiva. Po splnění svého úkolu zůstává určitou dobu  (zakonzervované) na stráži, v této době při opětovné kontaminaci zdiva se iniciuje  její aktivita, pak vymizí. Při třicetiletém výzkumu a ověřování nebylo prokázáno, že účinná kompozice mikroflóry je schopna pro svou propagaci čerpat živiny z jiných organizmů nebo materiálů, než jsou plísně, které se na zdivu vyskytují a neuvolňuje do ovzduší nežádoucí natož škodlivé látky.

 V roce 2010 byl udělen spoluautorům Martinu Suchánkovi Ing. arch. a Radimu Klimešovi patent č. 302 297 pro využití mikroorganizmu Pythium oligandrum na elimitaci mikroflóry ze zdí a ostatních stavebních materiálů.

 

Životní cyklus chytré houby - Pythium oligandrum